Google+ Followers

четвъртък, 6 юни 2013 г.

При извора на Любовта


Пак дойдох
при теб, Любов -
вълшебна и целебна...
А дали
ще може да си гребна
аз от твоята вода?...
Прошепна ти:
- О, да! О, да!...

Марин Тачков
27 май 2013 г.

2 коментара: