Google+ Followers

четвъртък, 22 август 2013 г.

Олихвяване на греховете


Ти знаеш ли за ЦРУ? И КГБ...
Не знаеш ли? Или не те... вълнува...
У нас се шибат страшните им ветрове...
Но ти от низините си... Не чуваш...

Издебнаха ни... Сложиха ни черен кръст...
Двояко олихвиха греховете ни...
И мъкнем... И не смеем да изправим ръст...
Затуй ни шибат... зверове проклети...

Марин Тачков
21-22 август 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар