Google+ Followers

петък, 17 януари 2014 г.

Стихо за безплътната любов


Да, разбирам, скъпа -
че си падаш
по любов безплътна.
Безопасна. Недостъпна.
Идеална. Хладна.
Приказна. Безгрешна.
Лесна. Безтелесна.
Без пожари. И без страсти...
Да, любов такава
ми се струва подходяща -
за децата.
И за старците...

Марин Тачков
15-16 януари 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар