Google+ Followers

събота, 19 април 2014 г.

Споразумение


Ти казваш: "Аз..."
Аз казвам: "Раз..."
Твърдим:
"Това е моето... имение!"...
Крещим във хор...
Ужасен спор!...
А в спора ражда се... съмнение . -
Дали сме с разум
ти и аз,
или сме с бяс
от егостраст...
Душите ни са в замъгление...
И спорим... векове -
дали е по-добре
да стигнем до споразумение...

Марин Тачков
19 април 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар