Google+ Followers

събота, 23 август 2014 г.

Чудесно чувствомислие


Чудесно чувствомислие трепти
по пътя нежен - между Аз и Ти...
Ще слезем ли от еговърховете си?
И ще протегнем ли с любов ръцете си?...
Ще кажем ли на страховете си:
"Вървете си! Вървете си!"...

Марин Тачков
20 август 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар