Google+ Followers

неделя, 10 май 2015 г.

Объркани афоризми


У нас се извършва здравославно БоКослужение...

Страната ни има голям износ. Излиза през носа ни...

В НС се обсъжда нов закАнопроект...

Не ми харесва пРостановката...

Не одобрявам тази Гействителност...

У нас има доста добровЪлци...

Вместо да се раздвояваш, не е ли по-добре да се удвоим?...

Някои се интересуват от кундалини, други - от Пундалини...

Доста неща са скУропостижни...

Марин Тачков
април-май 2015 г.

Българският народ доброробува...

Някога имаше пролетариат, а сега - презкуриат...

Политиците ни са кретеноконкурентни...

Ако търсите свободна ниша, може - в дупка миша...

Телеводещите успешно водят телетата...

За да се изпълним, нужно е да се изпразним...

Всяка жена има право да бъде оправена...

Жените имат нужда не само от уважение, а и от уЙважение, уЙдоволствие...

Търся благоотровителна жена...

Марин Тачков
април-май 2015 г.

Дали съм правдоподобен?...

Вече ми е писнало
от това, което ни е писано...

Някои майки са мимолетни...

Тя имаше лежащи проблеми...

Някои хора са доброутринни, други - добре омутрени, трети - от "голямото добрутро"...
М. Тачков

Няма коментари:

Публикуване на коментар