Google+ Followers

събота, 2 март 2013 г.

Засмейте се, деца


Засмейте се, деца! -
Пред нас е пролетта!
Усмихват се цветя -
полъхва красота...

Засмейте се, деца - като цветята!
Огрейте с красотата си Земята!
И нека слънцето да не изстива!
И нека пролетта е по-щастлива!

Засмейте се, деца! -
Пред нас е пролетта!
Да свети обичта
във нашите сърца!...

Засмейте се, деца! И разцъфтете!
И път към чудесата потърсете!...
Носете пролетта и светлината -
че вие сте цветята на Земята!...

Марин Тачков
"Засмейте се, деца", 2006 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар