Google+ Followers

сряда, 4 септември 2013 г.

Зад сто "защо"


Защо, любов,
зад сто "защо"
се криеш ти?...
Защо лежиш
под сто завивки от лъжи?...

Защо ли зад прозореца,
зад щорите,
въздишаш със тъга бездумна?...
И твоите очи хладнеят,
устните ти леденеят,
нецелунати...

Самодостатъчна,
със срамочувствие,
помръкнала от мъка -
в замъка на Невърмория...
Навярно чакаш ти
несъществуващия
принц от Илюзория?...

Марин Тачков
28 август 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар