Google+ Followers

събота, 14 декември 2013 г.

Приятелки разни /стихо за приятелките/


Приятелки разни. - Живителни,
кафепредлагащи и ободрителни,
книгоцитиращи и убедителни,
стихоразбиращи и удивителни,
бавноувиращи и въпросителни,
любонамигащи и възхитителни,
болкостопиращи и утешителни,
окосъбиращи и възбудителни,
нежновъздишащи, многозначителни...

Марин Тачков
декември 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар