Google+ Followers

четвъртък, 12 юни 2014 г.

Стригане на българска овца


Стой! Не бой се, стрино Стойно!...
Стой, да те острижем! По-спокойно!...

Марин Тачков
12 юни 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар