Google+ Followers

понеделник, 2 юни 2014 г.

Сократовски монолог


Кой ще е този мъдрец,
дето ще викне възторжено:
"Вървете след мен!...
Аз намерих ключа..."
И не ще излъже...

Той ли ще върже
моите мисли
и ще напъха
словото ми
... в съдрана торба?

Той ли ще каже:
"Пий отровата!
Ти си ненужен гад.
Аз притежавам ключа".
... За тъмницата...

Но чувам небесен звън.
Моят демон ме вика отвъд.
Стига съм спорил със слепите.
А слепите плъзват по пода -
след звъна на ключа...

Марин Тачков
сп. "Пламък", бр. 11/12, 1993 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар