Google+ Followers

неделя, 14 юни 2015 г.

Стихоотворен въпрос


Понякога ужасно ме тревожат
фундаментите на глупостта
и разни догми, идеологеми...
Защо ли не човекът и животът,
а властта, собствеността
са неприкосновени и свещени?...

Марин Тачков
14 юни 2015 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар