Google+ Followers

четвъртък, 7 февруари 2013 г.

Неповторимен


Не ставам аз за мариноване...
Не съм охранен, прозаичен...
Не ми измисляй разни роли!...
Не ме римувай с Безразличие!...

Незвучен съм... Неповторимен...
Неологичен, стих-отворен...
Но ако искаш, потърси ме -
отвъд нощта на Невърмория...

Марин Тачков
31 януари - 6 февруари 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар