Google+ Followers

петък, 1 ноември 2013 г.

Ой ти, Недо, Недо недолюбена...


Ой ти, Недо, Недо недолюбена,
недоспала и недосъбудена,
недомислена, недоизбистрена,
недочакана, недопораснала!...
Кой те, Недо, Недо, недорадва,
недорадва и недооправи?...
Крива нива, пуста, недосята!...
Дива слива, брулена от вятър,
кършена от изток и от запад...
Що си, Недо, чедо ненародно,
ненародно, още несвободно?...
Бесни копелета ли те клатеха,
черни мутри ли те изнасилваха,
че не смогна, Недо, да заченеш
родно, българско дете-юначе?...
Гледам, Недо, Недо недовиждаща,
недовиждаща и недочуваща -
пак си се напудрила, разкрачила
край трънаците на магистралата...
Вятър вей те, Недо - блудно чедо
на некомунизма и недемокрацията...

Марин Тачков
28 октомври - 2 ноември 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар