Google+ Followers

понеделник, 25 ноември 2013 г.

Азът - това са другите...


Не бива много да аз-ничиш,
по ближните грозно да грачиш
и вироносно да важничиш...
Роб не бъди на заблудите!...
Азът - това са другите...

Марин Тачков
22 ноември 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар