Google+ Followers

събота, 27 септември 2014 г.

Стихо за лъжата


Разбирам, да -
през соца сме живеели
с полулъжа,
като деца
след хвърчила...
И пеели сме:
"Тра-ла-ла"...
Ала сме вече зрели,
осъзнати хора.
И разбираме сега,
че новата лъжа
е цяла, даже гола...

Марин Тачков
24 септември 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар