Google+ Followers

петък, 17 октомври 2014 г.

Празноумни дългодумия


Ненародоиздевателствайте.
Неамериканопапагалствайте.
Нечуждопреклоннодупедавствайте.
Нееврогейскилесбопедофилоподражателствайте.
Нелъжедемократствайте.
Нефейсбукоклюкарствайте.
Немутрократунотъпославяйте.
Негенномодификационооглупявайте.
Неблатоживотоблагоговейте.
Незлобозаблудоблогбегействайте.
Непротивонародомародерствайте.
Непрепрепрепрепрепрепрепрепрелюбодействайте.
Неполитиканолицемерничете.
Недрогоконтрабандитствайте.
Негърбонародопаразитствайте.
Несъдраносъдопроизводствайте.
Непротиводържавномафиотствайте.
Недървенокухофилософствайте.
Небюрократослужбогонствайте.
Нетъмнозадкулиснохитрувайте.
Неполитикозадникоцелувайте.
Непротиводемократичнословоблудствайте.

Марин Тачков
15-17 октомври 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар