Google+ Followers

събота, 18 октомври 2014 г.

Стихо за новозомбираните


Новозомбирани, със страннотъмен светоглед,
навярно ви е кеф да бъдем като индианци...
Прекрасен ви е черният американски чеп.
И тъмни чужденци да грабят евтино страната ни...

Добре въртите задниците си насам-натам...
Да, проституцията заплатена е отлично...
Поробвате, погребвате народа ни без срам...
Възможностите за безсрамие са безгранични...

Марин Тачков
17 октомври 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар