Google+ Followers

събота, 13 декември 2014 г.

Стиховалежно


Спят в душите нежни, свежи
страсти, спомени, копнежи...
Дни целуващи, надеждни...
Влюбени стиховалежи...

Марин Тачков
13 декември 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар