Google+ Followers

неделя, 7 декември 2014 г.

Стихо за фейс-приятелите


Доста фейс-приятели
са ми... непознати...

Някои - мълчащи...
Други - кротко спящи...

Спорни. И безспорни.
Волни. Любовзорни...

Утринни. Вечерни.
Верни. И неверни...

Тъмни. Подозрителни.
Умни. Уморителни...

Мислещи. Болеещи.
Цветни. Добросеещи...

Честни. Любославящи.
И благодаряващи...

Марин Тачков
5-7 декември 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар