Google+ Followers

събота, 13 декември 2014 г.

Стихо за жената


Да, жената е Вселена.
Ала не е съвършена...
Тя дори не е прекрасна,
ако безлюбовно гасне...
Трябва мъж добър, надежден
всеки ден да я преглежда...
Мъж сърдечен, любодеен -
да работи върху нея...

Марин Тачков
10 декември 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар