Google+ Followers

четвъртък, 26 февруари 2015 г.

М. Тачков - Да бъде слънчево във Минзухария


М а р и н Т а ч к о вДа бъде слънчево във Минзухария
/стихове и римушки за деца/
София, 2012 г

-2-

Съдържание
Да бъде слънчево във Минзухария...............3
Слънце божествено..............................................4
Вълшебната полянка..........................................5
Разговор по скайпа...............................................6
Пролет крилата......................................................7
Приказка за бабата и внучката.......................8
Знае Стойко сто по сто..........................................9
Стойке, стой!...........................................................10
Изпитване................................................................11
Щедрото дете.........................................................12
Зайче, знай, че........................................................13
ПОМИСЛЕТЕ - ОТГАТНЕТЕ ................................15
******************************************************************************

Марин Тачков
Да бъде слънчево във Минзухария
/стихове и римушки за деца/
Първо издание

Художник - Александър Митев
Издателство и печат - "Мултипринт" ЕООД

Дадена за печат - 12 декември 2011 г.
Излязла от печат - 3 януари 2012 г.
Формат 16/60/84
Печатни коли 1,50
Тираж 1000

с Марин Тачков, автор
с Александър Митев, художник

ISBN

- 3-

Да бъде слънчево във Минзухария!

Не искам да живея в Невърмория! -
В градина със изкуствени цветя...
Мечтая всеки да цъфти на воля -
в любимата ни хубава Земя!...

Да бъде слънчево във Минзухария!
И птици да ни будят утринта...
Очи добри с усмивки да ни галят...
Да ни целува чистата роса...

Не искам да живеем във Омразия!
За всеки нека свети Обичта!...
Със слънчеви, добри сърца да пазим
Земята ни, прекрасните деца!...

- 4 -

Слънце божествено

Светло дете, ти летиш над Земята -
с вълшебни крила от мечти...
Сееш любов и надежда в сърцата...
Дете си на слънцето ти!...

Пак разцъфтява вълшебното цвете...
И раждат се пак чудеса...
Нека божествено слънце да свети
във детските светли сърца!...

Слънце божествено -
ласкаво, весело -
свети в сърцата добри...

Сутрин изгрява
в очите на мама...
И в топлите детски очи...

- 5 -

Вълшебната полянка

От малка е обикнала Борянка
да тича по вълшебната полянка...

Да седне под дръвче и да чете...
Или - да слуша песен на щурче...

И да погали тя засмяно цвете...
Да свирне на немирните врабчета...

Да хване бръмнал бръмбар изведнъж...
Да лапне бързо две-три капки дъжд...

Щом куче зло към нея зъби точи -
веднага на дървото тя ще скочи. -

То силно я прегръща и шепти...
Посипва я с цветчета от мечти...

- 6 -

Разговор по скайпа

- ... Здрасти!... Как си, Деси - внуче сладко?...
- Обикаляхме Земята, дядко!...

- Деси, как изглежда, океанът?...
- Като чудно езеро... в Балкана...

- Как са татко ти и мама Дария?
- Спинка тя... Сънува за България...

- Ех, дано да станете богати!...
- Ще печели... две и двеста тати...

- Ами... там садят ли се картофи?...
- В магазина ги берем... със кофи...

- А децата?... По ли са различни?...
- Ами... всички са с по две ръчички...

- 7 -

Пролет крилата

Пролет пристига с красавици бели -
гости крилати, с усмивки дошли.
Щъркели мили, от юг долетели,
раждат усмивки в очите добри...

Пролет прекрасна - принцеса вълшебна
с бяло лице и зелени очи -
ласкаво гали треви и дръвчета,
буди заспали поля и гори...

Пролет крилата лети над земята
и гали дръвчета, целува цветя...
Пролет крилата целува сърцата -
цветчета надежда дарява ни тя...

- 8 -

Приказка за бабата и внучката

Имало едно време една баба,
която била болна и слаба...
И не й стигали парите за хляба...
Веднъж нейната Червена шапчица
отишла при своята бабчица,
за да й занесе хапченца.
Бабата казала: "Не искам хапчета -
ами кюфтета или кебапчета.
Или поне млечна попарчица..."
И нейната внучка добричка
отишла при една козичка,
която пасяла сама край горичка.
Оголяла била горичката,
вече нямало вълци-страшилища -
те вече си живеели в жилища...
Внучката с тъга заговорила:
"Козичке, горещо ще те помоля
за малко млекце, че баба е болна!"
Козичката усмихнато кимнала
и дала, колкото мляко имала
/тя за мляко пари не взимала/...
Внучката я погалила на раздяла,
дотичала при бабичката си стара
и приготвила вкусна попара...
Бабата сладичко я изяла,
после на внучката се засмяла.
И... вече била оздравяла...


- 9 -
Знае Стойко сто по сто

Знае Стойко сто по сто...
Ще замеси той тесто...

Може да яде попара.
И кебапчета на скара...

Знае как се язди кон,
как се кара камион...

Може огън да запали...
Да говори с папагали...

И дръвче да посади...
И коза да издои...

Всичко може, всичко знае...
Българско момче! Това е!...

- 10 -

Стойке, стой!

Аз й казвам: "Стойке, стой!" -
Бърза тя - като порой...

"Стойке, Стойке! Чакай, спри!" -
Стойка някъде се скри...

После викам: : "Стойке, виж!..."
Гледа Стойка... към Мъглиж...

Казвам: "Хайде, Стойке, брой!" -
Тя започва: "Аз, ти, той..."

Аз я питам: "Стойке, как...?" -
Тя се смее: "Като рак..."

Трудно е това дете!
Все играе, не чете...

- 11 -

Изпитване

- Здрасти, здрасти! Как си, дядка?
- На ракия... със салатка...

- Хайде, пак ще те изпитам!
- Ох, къде сега ще скитам?...

- Ходил ли си ти в Русия?...
- Абе... ходил съм - у Сия...

- Знаеш ли къде е Гана?
- Баба ти е... под юргана...

- Ами бил ли си в Италия?
- Вика тя, че пази талия...

- Чувал ли си за Чукотка?
- Чувам, тук ми мърка котка...

- А къде ли е Валенсия?
- Чакам, да получа пенсия...

- Браво, дядо! Имаш... три...
- Ех, умът ми се затри...
- 12 -

Щедрото дете

Родило се детенце златно -
усмихнато, сърдечно и приятно...
С вълшебна чантичка в ръката
минавало покрай гората...

Щом срещнело доброто Зайче,
детето му подавало кравайче...
А пък на плахата Сърничка
дарявало едно парче халвичка...

На хитроумната Лисица
приятелски подавало мекица...
Поднасяло на баба Мечка
чудесен сладолед на клечка...

И днес това дете живее...
Усмивката му като слънце грее...
С приятелство дарява всички...
Обичат го деца, животни, птички...

- 13 -
ЗАЙЧЕ, ЗНАЙ, ЧЕ...

Зайче, знай, че КАШКАВАЛЧЕ
няма нищо общо със КАВАЛЧЕ!

Знай, че думичката СТРОГ
няма нищо общо с РОГ!

И едва ли думичката СМЯТАМ
има нещо общо с МЯТАМ...

Също знайте - ФУТБОЛИСТ
няма нищо общо с ЛИСТ!

Разберете - две СЕСТРИ
нямат нищо общо с ТРИ!...

Също - думата ПЛАШИЛО
не е свързана със ШИЛО!

Знай, че думата БЪРБОРЯ
няма нищо общо с БОРЯ!

И едва ли ПАРАЛЕЛКА
произлязла е от ЛЕЛКА...

Лена, а дали ЧЕРВЕНА
има нещо общо с ВЕНА?...

Ами думичката СЛЕД
произлиза ли от ЛЕД?

- 14 -

Зайче, знай, че КОТАРАЧЕ
няма нищо общо с РАЧЕ!...

Тошко, думата СТОНОЖКА
не е свързана със НОЖКА!...

Знай, че думата ГЕРМАНКА
няма нищо общо с АНКА!

И едва ли АРЖЕНТИНКА
може да е сродна с ТИНКА...

Помисли - дали БРАЗИЛКА
може да се свърже с ИЛКА!

Май че думата СЛОВЕНЦИ
няма нищо общо с ВЕНЦИ...

Невъзможно е ЛИВАНКА
да е сродна със ИВАНКА...

Също знай, че ФРАНЦУЗОЙКА
не е свързана със ЗОЙКА!

И едва ли пък КАНАДКА
има нещо общо с НАДКА...

Научете си добре УРОКА! -
Няма връзка той със РОКА!...


- 15 -

ПОМИСЛЕТЕ - ОТГАТНЕТЕ

Отгатни, дали ЧОВЕЧЕН
има нещо общо с...............

Помисли, дали ПИТОН
може да се свърже с...............

Знай, че думата СЕСТРИЦИ
няма нищо общо с .................

Също запомни, че СВИЛА
няма нищо общо с ..........

И едва ли ПЕПЕРУДА
има нещо общо с ...........

Помисли - дали БУРКАНИ
има нещо общо с .........

Отгатни - дали СЛУЖИТЕЛ
може да се свърже с .........................

Помисли - дали ЗАПАЛЕН
има нещо общо с ................

Ваня, думата ДИВАНИ
произлиза ли от ............

Не мисли, че думата ШИШАРКА
има нещо общо с ................

Явно думата ЗЕЛЕН
не е свързана с ........

- 16 -

Петре, знай, че ГРАНИЦА
няма нищо общо с .............

А дали пък думата ОЛОВЕН
има нещо общо с ..............

Малко ще е трудно ПРЕСЕН
да се свърже с ........................

Хайде, отгатнете - БРАК
може ли да свържем с ............

А дали пък ОКОКОРЕН
има нещо общо с .....................

И дали ще може без БИЛЕТ
да отидем на..........................

Не мисли, че ЧУЧУЛИГА
има нещо общо с ......................

Денке, думата СТУДЕН
може ли да свържем с ............

А дали пък СИЛИКОН
има нещо общо с ........

Отгатни, дали ИГРАЯ
може да се свърже с .......

-17 -

Хей, умници - НОВИНА
свързана ли е с ..................

Христо, а дали РАЗБИРА
има нещо общо с ....................

Отгатнете - ХИМИКАЛ
може ли да свържем с ...........

А дали пък ЕВРОПЕЙКА
има нещо общо с ................

Може ли от ПАРАШУТ -
ей така - да скочи ...................

Ани, помисли - НЕВИНЕН
връзка има ли със .................

Тони, а дали КАРТОН
може да се свърже с ..........

Ели, думата ДЕБЕЛИ
родствена ли е със ..................

Не мисли, че ОГЛУПЯЛА
има нещо общо с ....................

Хей, Иване, ПОРТОКАЛ
произлиза ли от ....................

- 18 -

Хайде, помислете - БРОКЕР
родство има ли със .....................

Думата ВИОЛОНЧЕЛО
може ли да свържем с ...................

Хей, Мария, ОГЛУШАЛ
произхожда ли от .......................

Отгатни, дали ПОКАНА
може да се свърже с ..........................

Хей, деца - дали БАЛКОН
има нещо общо с ................................

Роси, ами ДЪЛГОКОС
може ли да свържем с ...............

Мислите ли, че ТЕСТОТО
има нещо общо с ..........................

Веселине, а ТУПАЛКА
може ли да свържем с ...................

Помислете - БАЛАЛАЙКА
произлиза ли от .................

Дидке, а дали ЛОПАТКА
има нещо общо с ...................

- 19 -

А дали пък ЗЛОПОЛУЧЕН
има нещо общо с ......................

Хей, познай, дали АКУЛА
може да се свърже с .......................

И дали пък ОКТОПОД
има нещо общо с ................

Помисли - дали ДЕЛФИН
може да се свърже с .....................

А дали пък КЕРЕМИДА
има нещо общо с .........................

Разбери, че думата КОМАР
не е свързана с ................

И едва ли пък БЛЕЩУКА
има нещо общо с ................

Казват някои, че КРАК
може да се свърже с ..............

Други мислят, че ПЕТЕЛ
има нещо общо с .......................

Знай, че думата РОБОТИ
няма нищо общо с .....................

- 20 -

Хей, познай, дали ЖЕЛАЯ
има нещо общо ...............

Думичката ПАНТАЛОНИ
свързана ли е с ..................

Отгатни - дали ИГРИВА
има нещо общо с .......................

Зорке, а дали ПРОСТОР
може да е сродна с ...................

Помисли - дали ЗАСПАЛИ
може да е сродна с ...........................

Хей, ами дали КОБИЛКА
има нещо общо с ........................

Цеко мисли, че ДАЛЕКО
има нещо общо с .......................

Златка смята, че КАМИЛА
може да е сродна с ....................

Иво рече пък, че СПЪНА
може да се свърже с ................

Петко викна, че КУБИК
сигурно се свързва с .............

- 21 -

Валя смята, че БОЛЯРКА
съгласува се със ..................

Знай, че думата ОВЧАР
не е сродна тя със ..................

Помисли - дали ВАГОНИ
има нещо общо с .......................

Хей, Мария - ОГЛАДНЯЛА
произлиза ли от ........................

Бойко каза, че ПЪДАР
може да е като ...............

Мая смята, че ОТКРИТА
сигурно е сродна с ...................

Ани казва, че ПОДНОС
може да се свърже с ...................

Надке, думата БЛИЗНАЦИ
произлиза ли от ......................

Руми, разбери, че ШУМЕН
няма нищо общо с ........................

Митка смята, че НАПИТКА
може да е сродна с ................

-22 -

А дали пък ДЪРВОЯД
има нещо общо с ..................

Дарче, знай, че КАЛЕНДАР
няма нищо общо с ...................

Зойка мисли, че ЗАВОЙ
има нещо общо с .............

Стойка рече, че ТРЕСКИ
произлизала от .................

Хей, Йорданке, СОФИЯНКИ
може ли да свържем с ...............

Гери, а дали ЛОКУМ
има нещо общо с ...............

Помисли - дали ПУСТИНЯ
има нещо общо с ....................

Ваня, разбери, че ХВАНА
няма нищо общо с ...................

Вяра вярва, че БАНКНОТИ
може да се свърже с ...................

Силви, ами КАРИЕРА
произлиза ли от .................

- 23 -

Дани, а дали НАЛАПА
може да е сродна с ..................

Душке, а дали ВЪЗДУШЕН
има нещо общо с ...................

Боби, а дали ЖЕСТОК
може да се свърже с ...............

Краси, думата ПЕРВАЗИ
произлиза ли от ................

Светла, я кажи - УСМИВКА
може ли да свържем с ...................

Павел, според тебе ПЛИСКА
връзка има ли със .........................

Славке, думата ЗАБРАВА
може ли да има общо с ...................

Гери, а дали ИЗПРАВЕН
има нещо общо с ......................

Петя, думата ПОРОК
може ли да свържем с .................

Радке, думата ЧОРАП
произлиза ли от ...............

- 24 -

Вили, а дали ГРИМАСА
може да се свърже с ...................

Ани рече, че ЗАБАВЕН
произхождала от ...................

Илиана, а дали СЛАВЕЙКА
може да се свърже с ...............

Петя, думата БАЛЕТЕН
произлиза ли от ..................

Мислите ли, че ПРЕКРАСНА
може да е сродна с ....................

Ами думата ТЪРКАЛЯМ
може ли да свържем с ..................

А дали пък НЕПОКОРЕН
има нещо общо с ....................

Снежке, думичката СНЕЖНА
може ли свържем с ....................

Хей, деца, дали ПОЛУЧА
има нещо общо с ....................

Ами думата БЕЗКРАЙ
може ли да свържем с .................
Родното място на Марин Тачков Йорданов е с. Пиперково, обл. Русе. Поетът е завършил българска филология във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий.
Автор е на стихосбирките "Може би", "Стих-откровения", "Детето-птица", "Български песни", "Приятели добри да бъдем", "Деца със слънчеви лица, "Рими за деца любими", "Рими сладкодумни за деца остроумни", "Златното дете", "Утешителят", "Засмейте се, деца", "Две и 200", "Роса-сълза", "Довиждане, училище"...
Творби на Марин Тачков са публикувани в "Литературен вестник", в. "Литературен форум", сп. "Детска радост", сп. "Летописи", сп. "Пламък" и др. Негови стихове са поместени в учебника по български език за трети клас на издателство "Булвест", София.
Авторът е член на Съюза на българските писатели.


2,50 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар