Google+ Followers

вторник, 8 октомври 2013 г.

Понякога съм син оптик...


Понякога съм син оптик,
опти-мистичен, романтичен...
Летя със облак нежнолик...
И всички хора аз обичам...

Любовни песни в мен звънят...
И виждам времето - преддимно...
Чудесенен ще е денят -
с усмивка на дете любимо...

Земята лудо се върти -
любопосочно, любословно...
Ще се целунем аз и ти. -
И времето ще е... любовно...

Марин Тачков
7 октомври 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар