Google+ Followers

понеделник, 10 ноември 2014 г.

Стихомислие за мислите


Наистина ли мислите,
че западните задници
по-умни са от източните?...
Че новите измамници
по-честни са от старите...
Наистина ли мислите,
че десните глупаци
по-мъдри са от левите,
че частното е повече от общото,
че западното робство
е по-добро от източното?...
Наистина ли мислите,
че няма по-високо
от българските тикви?...
Че боклуците американски
са по-хубави, по-чисти...
Ех, наистина ли вярвате,
че мислите?...

Марин Тачков
1 ноември 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар