Google+ Followers

неделя, 30 ноември 2014 г.

Из "Тайното тефтерче" на М. Т.


ББ и ЦЦ - да се изстрелят в Космоса...
АД и ДП - да им се уреди среща с НЛО...
СШ и ММ - да търсят полезни изкопаеми...
РК и МК - да се кон-сервират в ЕС...
ВС, КК, НБ - в дом за кучета?...
СЦ - да си сложи примка...
РП - мисионер в щатите?...

М. Тачков
30 ноември 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар