Google+ Followers

събота, 8 ноември 2014 г.

Неизбежни мисли


Каквато нацията -
такава демокрацията...

Преди имаше възход, а сега - низход...

Той стана за резил. -
От глупост бе се заразил...

Има центробежни и центронеизбежни сили.

Недей да празноглавничиш!

Радвам се, че си гУстоприемна!

Жаба се познава в гьола,
а жена - като е гола...

Не си поробвай късмета!

Полицията е пътна, безпътна, мътна, престъпна...

Докато мнозина спяха,
единици преуспяха...

Не ви е нужно обезпечение, ако сте печени мошеници...

При всяка партия народът е в позиция на "шах" и "мат"...

Браво, /не/забраво!

Марин Тачков
ноември 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар