Google+ Followers

неделя, 22 януари 2012 г.

Тебелюбие и Небелюбие

В душата ми расте
вълшебно цвете -
Тебелюбие...
Целувай го с очи -
небесно светли,
детски! -
За да разцъфти...

И с него
ще се възвисим -
над Празноумие,
Омразолюдие,
над Вещолудие
и Златолюбие...
Над Химикали,
Магистрали
и Егоцентрали...

Ще се възродим -
небесно-земни,
новолунни!...
И ще се събудим -
с Небелюбие!...

Марин Тачков
9-13 януари 2012 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар