Google+ Followers

петък, 24 февруари 2012 г.

Тук не цвили вече кон...

Тук не цвили вече кон...
Цивилизация!...
И множат се болките
от хиперболизация...
Не е законосъобразно -
да си стар,
да те боли,
да си дете...
Живее се на екс -
себелюбиво
и грабливо.
Блудкаво,
еманципатъчно,
самодостатъчно.
Охолномутресто...
До-волно...
До-потопно...
Тук
почитат се
Секс Танка,
Сили Конка,
Дала Верка,
Зела Банка...
И Бон Нос,
Раз Бойко,
Сър Кози,
Бог Атос...
А наместо птици -
тук летят коли...
Не е законно
вече -
да си конник,
пешеходец,
романтичен...
И не е, човече,
конституционно -
да се раждаш,
да обичаш...

Марин Тачков
22 февруари 2012 г.Няма коментари:

Публикуване на коментар