Google+ Followers

петък, 3 февруари 2012 г.

Снежен пътник

                            По пътя ме застигна мрак...
                                    Робърт Бърнс


По пътя ме затрупа сняг...
И в преспите потънах пак...

Замръзнах, със крака затропах...
Замръзна ми дори... лаптопът...

С последния си килобайт
дотътрих се до този сайт...

Посрещна ме девойка мила -
и вдъхна ми кураж и сила...

Тя стопли ме - уста в уста...
След туй... прошепна ми в нощта:

"С голям късмет си, Снежен пътник! -
Сега в чужбина е мъжът ми...

И знам - сега със друга спи...
А пък във мен кръвта кипи...

Недей във мрака да се губиш! -
Спокойно можеш да ме любиш!..."

Събудих се - в легло от сняг -
от снежно-нежен женски смях...

Марин Тачков
25. 02. 2011 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар