Google+ Followers

четвъртък, 25 октомври 2012 г.

Десетте Фейс-Божии заповеди

1. Аз съм твоят Фейс-Бог, да нямаш други богове, освен Мене!
2. Не си прави кумири, аватари и други фалшиви изображения, а се явявай пред Мене с естествения си лик!
3. Не изговаряй празни думи и не се изхождай на Стената Ми!
4. Шест дена работи във Фейс-буковите гори, а на седмия си почини!
5. Почитай приятелите си; и умно-жавай ги, защото всички връзки водят към Мене, твоят Фейс-Бог!
6. Не убивай фейс-приятелите си със злобни коментари и писания!
7. Не пре-любодействай с феите!
8. Не кради посто-янно чужди мисли и песни и не пей-ствай без нужда!
9. Не лъжи и недей да лице-мерничиш със своите приятели!
10. Не пожелавай приятелката на приятеля си, нито приятеля на приятелката си, нито техните кучета, котки и всякакъв техен добитък!


   Марин Тачков
   декември 2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар