Google+ Followers

петък, 25 юли 2014 г.

Навярно ти ще имаш много време...


Навярно ти ще имаш много време. -
За лудости. За любонамерение.
За странстване, за страсти, за стремежи...
За нови цели и егостроежи...

Навярно имаш ти безкрайно време.
За чудене. И за... заебавление...
За чупене. За лутане. За туткане.
За губене. За гукане. За кукане...

Навярно ти ще имаш доста време. -
Да срещнеш по-добър глупак от мене.
По-хубав, чуден, любогласен...
И даже не един, а десет-двайсет...

Марин Тачков
21 юли 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар