Google+ Followers

вторник, 29 юли 2014 г.

Провиждане


Провиждаме с души и с любоочия -
през междуречията ни сърдечни...
И пътищата са многопосочни.
Надеждни. Безнадеждни. И обречени...

Марин Тачков
18 юли 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар