Google+ Followers

петък, 28 март 2014 г.

По следите на българските поети


Аз се помолих Ботеву
в сърцето и в душата си...
И помирисах люляка
от Вазова.
В зори дочух -
насън ли? -
песен на Славейков.
И оцветих тъгата си при Бояджиев...
Скитах подир сенките на облаците
и спрях под сянката на Яворов.
Запуших уморен и ме обгърна Димчо.
А пред очите ми -
видение на Лилиев...
Денят бе... Ясенов...
Въздъхнах - Смирненски...
Да се венчая ли при Попдимитров?...
Но свърнах по пътечката
и пийнахме по чашка със Пелин
под манастирската лоза...
А вечерта от хълма чух тромпет
и зърнах кръста Христов...

Марин Тачков
"Може би", 1994 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар