Google+ Followers

петък, 28 март 2014 г.

Въпроси за лявото и дясното


Виждали ли сте пиян човек? Или били ли сте пияни? Знаете ли как върви пияният? Клатушка се - клатуш-клатуш наляво, аха да падне... После - клатуш-клатуш надясно, аха да падне...
Сега ще ви задам няколко "неправилни" въпроса.
Кое мислене е правилно /по-правилно/ - лявото или дясното?...
Кой път е по-прав - левият или десният, източният или западният?...
Кой крак е по-важен - левият или десният?...
Кое око вижда по-добре, кое ухо чува по-хубаво - лявото или дясното?...
Можете ли да живеете без едното си мозъчно полукълбо - лявото или дясното? Или на хората са нужни и двете?...

Марин Тачков
27 март 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар