Google+ Followers

петък, 7 март 2014 г.

Многоомразие


Смисълът, същността и красотата на света са в неговото многообразие, а грозотата - в човешкото многоомразие...
Марин Тачков
7 март 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар